**Số Điện Thoại Ngân Hàng HDBank: Hướng Dẫn Toàn Diện**

**Mở Đầu**

HDBank, còn được biết đến với tên gọi Ngân hàng Phát triển Nhà, là một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất tại Việt Nam. Ngân hàng cung cấp đa dạng các dịch vụ tài chính, bao gồm dịch vụ ngân hàng cá nhân, doanh nghiệp và đầu tư. Số điện thoại ngân hàng HDBank đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối khách hàng với các dịch vụ này.

**Danh Sách Số Điện Thoại Ngân Hàng HDBank**

HDBank cung cấp nhiều số điện thoại cho khách hàng, mỗi số được chỉ định cho các mục đích khác nhau. Sau đây là danh sách các số điện thoại chính:

1. **Dịch Vụ Khách Hàng 24/7:** 1900 6060

2. **HDBank e-Banking (Ngân Hàng Điện Tử):** 1800 6060

3. **HDBank Mobile Banking (Ngân Hàng Di Động):** 028 3510 4060

4. **Dịch Vụ Thẻ HDBank:** 028 38 272 772

5. **Dịch Vụ Vay HDBank:** 1800 6969

6. **Dịch Vụ Tiền Gửi HDBank:** 1800 6069

7. **Dịch Vụ Đầu Tư HDBank:** 1800 6179

**Cách Sử Dụng Số Điện Thoại Ngân Hàng HDBank**

**Gọi Dịch Vụ Khách Hàng 24/7:**

* Số điện thoại: 1900 6060

* Gọi số này để được hỗ trợ ngay lập tức cho bất kỳ thắc mắc hoặc giao dịch nào liên quan đến tài khoản ngân hàng HDBank.

**Sử Dụng HDBank e-Banking và Mobile Banking:**

số điện thoại ngân hàng hdbank

* Số điện thoại e-Banking: 1800 6060

* Số điện thoại Mobile Banking: 028 3510 4060

* Để sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử hoặc di động, hãy tải xuống ứng dụng hoặc truy cập trang web HDBank. Khi được yêu cầu, hãy nhập số điện thoại đã đăng ký của bạn để nhận mã xác minh.

**Các Dịch Vụ Khác**

* Số điện thoại dịch vụ thẻ: 028 38 272 772

* Số điện thoại dịch vụ vay: 1800 6969

* Số điện thoại dịch vụ tiền gửi: 1800 6069

* Số điện thoại dịch vụ đầu tư: 1800 6179

số điện thoại ngân hàng hdbank

Để biết thêm thông tin chi tiết về các dịch vụ ngân hàng HDBank, vui lòng truy cập trang web chính thức của họ tại www.hdbank.com.vn hoặc gọi đến số điện thoại dịch vụ khách hàng 24/7 là 1900 6060.